Dato for udgivelse
21 mar 2013 10:45
Til
Pladeoperatører samt forhandlere registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
13-0043940
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du læse om: 

  • opkrævning af pladegebyrer, når forhandlere registreret for registreringsafgift køber nummerplader hos en pladeoperatør
  • skruer og hætter
  • afmelding af køretøjer uden plader
  • særligt om 30 % varebiler til eksport
  • eksport af køretøjer, der skal gen-importeres

Særligt om pladegebyr for registrerede forhandlere - delt registreringsflow

Som vi skrev i nyhedsbrevet om Release 2.3 til Motorregistret, kan en forhandler, der ikke er pladeoperatør, men som er registreret for registreringsafgift, fastsætte registreringsafgiften og tage til en hvilken som helst pladeoperatør og købe nummerplader.

Hvis en forhandler (registreret for registreringsafgift) køber nummerplader hos en synsvirksomhed med alle typer nummerplader, kommer nummerpladegebyret automatisk på forhandlerens månedsangivelse og ikke på synsvirksomhedens.

Synsvirksomheder (pladeoperatører med alle typer nummerplader og kredit hos SKAT) skal derfor ikke opkræve gebyr for nummerpladerne, når de registrerer et køretøj til en forhandler, som er registreret for registreringsafgift og som har sat registreringsafgiften på sin månedsangivelse.

Synsvirksomheder (pladeoperatører med alle typer nummerplader og kredit hos SKAT) skal fremsøge køretøjet og følge registreringsflowet. På fanen "Vælg betaling" skal der sættes flueben i "Der skal svares ny afgift af køretøjet". Anmelder (forhandleren registreret for registreringsafgift) vil på denne måde få sat registreringsafgiften på sin månedsangivelse.

Forhandleren (registreret for registreringsafgift), vil efterfølgende kunne se registreringsafgiften på sin månedsangivelse for registreringsafgift. Hvis synsvirksomheden er godkendt pladeoperatør med alle typer nummerplader, vil betalingen for nummerpladerne automatisk komme på forhandlerens månedsangivelse for pladegebyrer og ikke på synsvirksomhedens månedsangivelse.

Hvis forhandleren køber plader hos en anden pladeoperatør, som ikke har kredit hos SKAT (fx. en forhandler, der betaler ved levering af nummerplader) skal forhandleren betale for nummerpladerne til pladeoperatøren ved købet.

Forhandlere, som er pladeoperatører, men som ikke har den type nummerplader, som de skal bruge, kan også benytte sig af det delte registreringsflow. Her gælder det ligesom ovenfor, at hvis den pladeoperatør, som forhandleren køber plader hos, har kredit hos SKAT (synsvirksomhed med alle typer nummerplader), bliver betalingen for nummerpladerne automatisk sat på forhandlerens egen månedsangivelse for nummerpladegebyrer mv.

Har du som synsvirksomhed allerede opkrævet gebyr for nummerplader til forhandler

Hvis du, som synsvirksomhed (godkendt pladeoperatør med alle typer nummerplader) har opkrævet gebyr hos en forhandler (registreret for registreringsafgift) kan du tjekke på din månedsangivelse, om gebyret står der og i givet fald, tilbagebetale gebyret til forhandleren.

Hvis du som forhandler (registreret for registreringsafgift) har betalt for nummerpladerne, hos en synsvirksomhed (godkendt pladeoperatør med alle nummerplader), skal du kontakte synsvirksomheden og bede om at få gebyret for nummerpladerne tilbagebetalt.

Skruer og hætter

Skruer og hætter kan du hente gratis på et af SKATs motorcentre, som ligger i Aalborg, Aarhus, Odense og Høje Tåstrup.

Der er ikke krav om, at nummerplader skal monteres med de skruer og hætter, som SKAT udleverer. Men det er et krav, at de hætter, der eventuelt benyttes, skal være i samme farve som nummerpladen.

SKAT har ikke mulighed for at tilbyde anden form for distribution af skruer og hætter mv.

Afmelding uden plader kan kun ske hos SKAT

Vi har set eksempler på, at køretøjer står som afmeldt med plader i Motorregistret, men hvor pladerne efterfølgende bliver indleveret fra Politiet som hittegodsplader.

Det skal derfor understreges, at en pladeoperatør kun må sættes hak ud for "afmeldt med plader", hvis pladeoperatøren samtidig får alle de nummerplader, der hører til køretøjet og destruerer dem.

Vi skal gøre opmærksom på, at ved gentagelse, kan konsekvensen for pladeoperatøren i første omgang være, at SKAT stiller skærpede vilkår overfor virksomheden eller at SKAT vælger at tage autorisationen fra virksomheden.

Hvis en kunde henvender sig og ønsker at få afmeldt et køretøj, hvor en eller alle plader mangler må køretøjet ikke bare afmeldes.

Har en kunde mistet alle nummerplader til et køretøj, skal kunden enten henvende sig ved et af SKATs 4 motorcentre eller følge processen beskrevet på skat.dk/ Stjålne og mistede nummerplader.

Heraf fremgår det, at:

  • pladerne skal meldes stjålet hos politiet
  • den registrerede ejer skal udfylde blanket 21.064
  • blanketten skal sendes til SKAT via TastSelv - Kontakt

Efterfølgende kan den registrerede ejer evt. ringe til SKAT for at få køretøjet afmeldt hurtigere eller afvente SKATs afmelding, hvorefter kunden kan købe nye nummerplader hos en hvilken som helst pladeoperatør. 

Særligt om 30 % varebiler til eksport

I forbindelse med indførslen af Motorregistret er der i visse situationer sket fejl i konverteringen af 30 % varebiler til Motorregistret.

Det kan betyde, at man ikke får mulighed for at vælge, om det er en 30 % eller 50 % varebil, når eksportgodtgørelsen skal fastsættes. I de tilfælde, hvor Motorregistret vil beregne køretøjet som 50 % i stedet for 30 %, selvom køretøjet oprindeligt er afgiftsberigtiget med 30 %, skal du indsende en liste over de køretøjer, det drejer sig om med oplysning om køretøjernes seneste registreringsnummer til motorcenter@skat.dk.

I emnefeltet skal stå "Ændring af varebil 50 % til 30 %"

Herefter vil vi sørge for, at køretøjerne bliver korrekt registreret i Motorregistret.

Når rettelsen er gennemført vil du få besked fra SKAT, og du kan gennemføre prisfastsættelse ved eksport.

Regulering af tidligere sager

Har du haft tilfælde, hvor der er beregnet afgiftsgodtgørelse ud fra 50 % i stedet for 30 %, selvom køretøjet oprindeligt er afgiftsberigtiget med 30 %, skal du indsende liste med registreringsnumrene til motorcenter@skat.dk

I emnefeltet skal stå "Regulering af månedsangivelse hvor varebiler er anmeldt med 50 % i stedet for 30 %".

Herefter vil SKAT sørge for at rette beregningerne.

Eksport af køretøjer, der skal gen-importeres

Hvis en virksomhed allerede ved eksporten af et køretøj ved, at køretøjet skal gen-importeres til en anden anvendelse efter eksporten er gennemført, skal virksomheden bruge en af de følgende processer ved eksporten:

  1. Anmelde køretøjet manuelt via Motorregistret "Anmode om værdifastsættelse ved eksport" og indsende dokumentation for, at køretøjet er udført til udlandet og afmeldt i Motorregistret. SKAT værdifastsætter ikke køretøjet før dokumentationen er modtaget. Køretøjet må herefter først omregistreres, når afgørelsen om værdifastsættelse er modtaget i meddelelsesarkivet i skattemappen.
  2. En virksomhed registreret efter Registreringsafgiftsloven værdifastsætter selv køretøjet i Motorregistret og knytter sagen til månedsangivelsen. Køretøjet må først omregistreres den 17. i måneden efter, at køretøjet er medtaget på månedsangivelsen. Årsagen er, at månedsangivelsen først lukkes endeligt efter kravet er overført til SKATs regnskabssystem og det sker først natten mellem den 15. og 16. i måneden efter periodens udløb.

Ved den efterfølgende import følges de almindelige processer.