Der er indført særlige regler om fradrag for tab ved delsalg af ejendomme, jf. nærmere herom i afsnit E.J.2.5.5 nedenfor. Reglerne, der har virkning for tab ved delsalg, der konstateres i indkomståret 2004 eller senere, gælder tilsvarende for tab ved helsalg, hvor de faste ejendomme er udstykket fra den oprindeligt samme faste ejendom, ejet af den skattepligtige, jf. EBL § 6, stk. 6.

Herved opnås, at der inden for samme tidsmæssige rammer bliver modregningsadgang, når den faste ejendom, der afstås med tab, oprindeligt er udstykket fra en fast ejendom, hvorpå den skattepligtige tidligere har konstateret en skattepligtig fortjeneste.

De nye regler om modregningsadgang gælder ikke, såfremt den oprindelige ejendom er udstykket i ejerlejligheder.