Dato for udgivelse
29 Jan 2013 14:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0167306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Tyrkiet.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 78/2013 offentliggjort i EU-tidende L 27 af 29. januar 2013 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Rusland (RU) og Tyrkiet (TR).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 78/2013.

Forordningen træder i kraft den 30. januar 2013.