Dato for udgivelse
29 jan 2013 10:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0034761
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Visse forordninger skal nu angives med VAB E i Importssytemet


VAB E - Importsystemet

Fra og med 1. februar 2013 knyttes følgende forordninger til VAB E i importsystemet:

Forordning 669/2009 og efterfølgende ændringer  (seneste ændring 1235/2012): Kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.

Certifikat i Toldtariffen (taric):

C678 - Det fælles importdokument (CED)

 

Forordning 1375/2007 om indførsel af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse fra USA.

Certifikater i Toldtariffen:

C666 - Certifikat udstedt af Fedral Grain Inspection Service (FGIS)

C667 - Laboratorieanalyse

C668 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA

 

Er der i Toldtariffen (taric) krav om ét af disse certfikater, skal certfikattypen samt nummeret på certifikatet angives i rubrik 44.2 i Importssytemet.

Angives én af disse certifikater i importsystemet, skal der i importsystemet i rubrik 44.3 - varebestemmelse angives "E" og certifikatet skal forevises SKAT.