Dato for udgivelse
28 jan 2013 11:49
Til
Virksomheder, Importører, Eksportører
Sagsnummer
13-0033430
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

EU-Kommissionens gennemførsel af 4 tariferingsforordninger


EU-Kommissionen har den 17 januar 2013 vedtaget forordning (EU)41/2013offentligtgjort i EU-TidendeL18/1-2013 om tarifering af plastdukke indeholdende små bolsjer.

EU-Kommissionen har den 17 januar 2013 vedtaget forordning (EU) 42/2013 offentligtgjort i EU-Tidende L18/3-2013 om tarifering af plastkapsle indholdende slik og legetøj.

EU-Kommissionen har den 17 januar 2013 vedtaget forordning (EU) 43/2013 offentligtgjort i EU-Tidende L18/5-2013 om tarifering af elektrisk brystpumpe.

EU-Kommissionen har den 23 januar 2013 vedtaget forordning (EU) 69/2013 offentligtgjort i EU-Tidende L26/1 om tarifering af digital media modtager og audio streamer.

Forordningerne træder i kraft på tyvendedagen efter offentligtgørelse i EU-Tidende

BTO'er, der påvirkes af de vedtagne foranstaltninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder (forordning nr. 1170/2012 og nr. 1172/2012) og 60 dage (forordning nr. 1171/2012) efter offentliggørelsen,
såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret