Dato for udgivelse
28 jan 2013 10:47
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0033310
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforstaltninger vedrørende importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 23/07) offentliggjort i EU-tidende C 23 af 25. januar 2013 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger på importen af dihydromyrcenol (toldtariffens pos. 2905 22 00 10) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2013/C 23/07).