Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

Ved skattebegunstigede arbejdsgiveradministrerede arbejdsmarkedspensioner, er der bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at pensionsopsparingen holdes ude af den skattepligtige indkomst. Det gælder både din arbejdsgivers og dine egne bidrag til pensionsordningen. Du skal derfor ikke oplyse fradrag på årsopgørelsen om de beløb, der er indbetalt til en skattebegunstiget arbejdsgiveradministreret arbejdsmarkedspension.
Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget der kan indbetales til pensionsordningen.

Fradrag for indbetaling til privattegnede pensionsordninger i Danmark

Du skal være omfattet af grænsegængerreglerne for at kunne få fradrag for indbetalinger på privattegnede pensionsopsparinger i Danmark.

Rateordninger og ophørende alderspension
En ratepension kommer til udbetaling over mindst 10 år og skal senest være udbetalt 30 år efter den alder, hvor den tidligst kan komme til udbetaling. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt og stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan dog højst udgøre 63.100 DKK i 2024 (60.900 DKK i 2023). Dette er det samlede beløb der kan opnås fradrag for ved indbetalinger til pensionsordninger, der er oprettet i og uden for ansættelsesforhold.

Privattegnede livsvarige livrenter
Hvis du selv betaler ind til livsvarig livrente, er der ingen øvre grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. I hvilket år indbetalingerne kan trækkes fra, afhænger af hvor længe du har aftalt at indbetale til ordningen. Hvis den aftalte præmieindbetalingsperiode er på mindre end 10 år, gælder der regler om fordeling af fradrag, dog således, at der er et årligt opfyldningsfradrag på 58.100 DKK i 2024 (2023: 56.100 DKK).

Selvstændige erhvervsdrivende og pensionsopsparing
Selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag efter samme regler som andre personer, der selv opretter en pensionsordning. For pensionsindskud på livsvarige livrenter, gælder den alternative fradragsmulighed, at der i stedet for det almindelige opfyldningsfradrag og 1/10-fradraget kan anvendes et særligt opfyldningsfradrag på 30 % af virksomhedens overskud.