Indhold

Afsnittet indeholder: 

  • Regler om overførsel mv. til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum (C.A.10.2.5.8.2.1)
  • Afgiftsgrundlaget for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser (C.A.10.2.5.8.2.2)
  • Beregning af den forholdsmæssige andel af ufordelte midler (C.A.10.2.5.8.2.3)