Dato for udgivelse
18 jan 2013 13:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse åben mehs-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 21/2013 offentliggjort i EU-tidende L 11 af 16. januar 2013 udvidet den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 og 7019 59 00 13) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan (TW) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 437/2012.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) Nr. 21/2013.

Forordningen trådte i kraft den 17. januar 2013.