åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Forsinket eller manglende angivelse/indberetning (A.B.4.6.1)
  • Forsinket eller manglende betaling (A.B.4.6.2)
  • Fritagelse for gebyrer og renter (A.B.4.6.3)