Dato for udgivelse
22 jan 2013 10:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0024968
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

RETTELSE TIL 8427 90 00 11-90 vedrørende note TN 081.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
8427 90 00 -Andre varer
--Håndbetjente palletrucker (håndløftevogne)(TN 081)
11 ---Afsendt fra Thailand 4%
19 ---I andre tilfælde 4%
90 --I andre tilfælde 4%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2013) som forventes udsendt ultimo marts 2013.

Nedenstående ændringer medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2013) som forventes udsendt ultimo januar 2013.

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.01.2013  
0304 75 00 10 Tekst ændret til:
--- Bestemt til forarbejdning
0304 86 00 00 Udgår og erstattes af:
0304 86 00 -- Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
10 --- Sildelapper, af vægt pr. stk. over 80 g, bestemt til forarbejdning 15%
  90 --- Andre fisk 15%
0306 16 99 10 Udgår og erstattes af:
0306 16 99 20 ----- Af arten Pandalus borealis, med skal, bestemt til forarbejdning 12%
0306 17 92 00 Udgår og erstattes af:
0306 17 92 ---- Rejer af Penaeus-slægten
10 ----- Rejer af arten Penaeus vannamei, også uden skal, bestemt til forarbejdning 12%
90 ----- Andre rejer 12%
0306 26 90 11 Udgår og erstattes af:
0306 26 90 12 ------ Af arten Pandalus borealis, med skal, bestemt til forarbejdning 12%
0306 26 90 91 Udgår og erstattes af:
0306 26 90 92 ----- Af arten Pandalus borealis, med skal, kølet, bestemt til forarbejdning 12%
0306 29 77 00 Udgår og erstattes af:
0306 27 99 ---- Andre rejer
10 ----- Rejer af arten Penaeus vannamei, også uden skal, bestemt til forarbejdning 12%
90 ----- Andre rejer 12%
0511 99 85 20 Tekst ændret til:
---- Æg og embryoner fra pattedyr 
0704 90 90 10 Udgår
0704 90 90 40 --- Brassica oleracea (kailankål) 12%
0708 10 00 00 Udgår og erstattes af:
0708 10 00 - Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00 40 -- Med bælg
--- I perioden 1. januar til 31. december:
--- I perioden 1. januar til 31. maj 8%
--- I perioden 1. juni til 31. august 13,6%
--- I perioden 1. september til 31. december 8%
0708 10 00 90 -- Andre varer:
--- I perioden 1. januar til 31. december:
--- I perioden 1. januar til 31. maj 8%
--- I perioden 1. juni til 31. august 13,6%
--- I perioden 1. september til 31. december 8%
0708 20 00 40 -- Med bælg:
--- I perioden 1. januar til 31. december:
--- I perioden 1. januar til 31. maj 10,4% min 0,016 EUR pr kg
--- I perioden 1. juni til 31. august 13,6% min 0,016 EUR pr kg
--- I perioden 1. september til 31. december 10,4% min 0,016 EUR pr kg
0709 60 99 20 Tekst ændret til:
---- Peberfrugter (Capsicum spp.)
1515 90 59 10-90 Udgår og erstattes af: 
1515 90 59  00 ----- I fast form, i andre pakninger; i flydende form 6,4%
1515 90 99 10

Udgår

1602 39 85 00 Udgår og erstattes af:
1602 39 85 --- I andre tilfælde:
10 ---- Forarbejdet kød med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 25 vægtprocent 10,9%
90 ---- I andre tilfælde 10,9%
---- Rejer af arten Pandalus jordani:
1605 21 90 55 ----- Kogte og pillede, bestemt til forarbejdning 20%
1605 21 90 59 ----- I andre tilfælde 20%
1605 29 00 60 --- Rejer af arten Pandalus jordani, kogte og pillede, bestemt til forarbejdning 20%
2005 10 00 30 Udgår
2008 99 49 70 ------ Blancherede vinblade af slægten Karakishmish i saltlage, som indeholder:
- 14 % salt eller derover, men ikke over 16 % (± 2 %)
- 0,2 % citronsyre eller derover, men ikke over 0,3 % (± 0,1 %), og
- 0,03 % natriumbenzoat eller derover, men ikke over 0,05 % (± 0,01 %)
til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris
17,6%
2008 99 99 10 Udgår og erstattes af:  
2008 99 99 ------ Vinblade:
11 ------- Blancherede vinblade af slægten Karakishmish i saltlage, som indeholder:
- 14 % salt eller derover, men ikke over 16 % (± 2 %)
- 0,2 % citronsyre eller derover, men ikke over 0,3 % (± 0,1 %), og
- 0,03 % natriumbenzoat eller derover, men ikke over 0,05 % (± 0,01 %)
til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris
18,4%
2008 99 99 19 ------- Andre varer 18,4%
2009 49 30 91 Tekst ændret til:
------ Ananassaft, undtagen i pulverform:
- med en Brix-værdi på 20 og derover, men ikke over 67
- af en værdi pr. 100kg netto på over 30 EUR
- tilsat sukker
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
2710 12 25 10 Udgår
2805 19 90 00 Udgår og erstattes af:
2805 19 90 --- Andre varer:
10 ---- Litiummetal af renhed på 99,7 vægtprocent eller derover (CAS RN 7439-93-2) 4,1%
90 ---- Andre varer 4,1%
2805 30 10 30 Tekst ændret til:
---- Med indhold af både neodym og dysprosium
2805 30 10 40 Tekst ændret til:
---- Med indhold af neodym
2805 30 10 50 Tekst ændret til:
---- Med indhold af dysprosium
2816 40 00 00

Udgår og erstattes af:

2816 40 00 - Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium
  10 -- Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2) 5,5%
90 -- Andre varer 5,5%
2823 00 00 10 Tekst ændret til:
-- Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med:
- en renhed på 99 vægtprocent eller derover
- en gennemsnitlig kornstørrelse på 1,2 um eller derover men ikke over 1,8 um
- en specifik overflade på 5,0 m²/g eller derover men ikke over 7,5 m²/g
2823 00 00 20 Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med en renhed på ikke under 99,7 % med:
- et indhold af kalium og natrium (beregnet som natrium og rent kalium) på under 0,005vægtprocent tilsammen
- et indhold af fosfor (beregnet som rent fosfor) på under 0,01 vægtprocent
til anvendelse i metallurgien
5,5%
2825 10 00 00 Udgår og erstattes af:
2825 10 00 - Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte:
10 -- Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1) 5,5%
90

-- Andre varer

5,5%
2825 60 00 00 Udgår og erstattes af:
2825 60 00 - Germaniumoxider og zirkondioxid:
10 -- Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4) 5,5%
90 -- Andre varer 5,5%
2837 20 00 20 -- Ammoniumjern(III)hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5) 5,5%
2904 10 00 40 Udgår
2904 90 95 40 ---4-Klorbenzensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2) 5,5%
2905 19 00 70 --- Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4) 5,5%
2905 19 00 80 --- Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9) 5,5%
2908 99 00 40 --- 4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyre (CAS RN 148-25-4) 5,5%
2914 39 00 40 Udgår
2914 39 00 70 --- Benzil (CAS RN 134-81-6) 5,5%
2914 39 00 80 --- 4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9) 5,5%
2915 90 70 75 --- 2,2-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 5856-77-9) 5,5%
2916 12 00 60 --- Octadecylakrylat (CAS RN 4813-57-4) 6,5%
2916 39 90 75 ---- m-Toluylsyre (CAS RN 99-04-7) 6,5%
2916 39 90 85 ---- (2,4,5-Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995-38-0) 6,5%
2917 19 10 20 ---- Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3) 6,5%
2917 39 95 40 Udgår
2918 23 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2918 23 00 00 -- Andre estere af salicylsyre og salte deraf 6,5%
2918 29 00 70 --- Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) 6,5%
2918 29 00 80 --- Butyl-3,5-bis(1,1-dimetyletylen)-4-hydroxybenzenpropanoat (CAS RN 52449-44-2) 6,5%
2921 19 60 00 Udgår og erstattes af:
2921 19 60 ---2-(N,N-Diethylamino)ethylkloridhydroklorid, 2-(N,N-diisopropylamino)ethylkloridhydroklorid, og 2-(N,N-dimetylamino)ethylkloridhydroklorid:
10 ---- 2-(N,N-Dietylamino)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9) 6,5%
90 ---- Andre varer 6,5%
2921 30 99 20 Udgår
2921 42 00 86 --- 2,5-Dikloranilin af renhed på 99,5 vægtprocent og derover (CAS RN 95-82-9) 6,5%
2921 42 00 87 --- N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8) 6,5%
2921 42 00 88 --- 3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyre (CAS RN 6331-96-0) 6,5%
2921 43 00 80 --- 6-Klor-a,a,a-trifluor-m-toluidin (CAS-nr. 121-50-6)
2921 49 00 85 --- 4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7) 6,5%
2921 59 90 60 ---- (2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamindihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8) 6,5%
2922 49 85 20 ---- 3-Amino-4-klorbenzoesyre (CAS RN 2840-28-0) 6,5%
2924 19 00 80 --- Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559-86-8) 6,5%
2924 29 98 35 Udgår
2924 29 98 51 ---- Metyl-2-amino-4-[[(2,5-diklorfenyl)amino]carbonyl]benzoat (CAS RN 59673-82-4) 6,5%
2924 29 98 53 ---- 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8) 6,5%
2925 19 95 20 ---- 4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9) 6,5%
2925 19 95 30 ---- N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7) 6,5%
2926 90 95 18 --- Metylcyanoacetat (CAS RN 105-34-0) 6,5%
2927 00 00 80 -- 4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoesyre (CAS RN 51867-77-7) 6,5%
2930 90 99 69 Udgår
2930 90 99 82 Udgår
2931 90 90 14 --- Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vandig opløsning 6,5%
2932 20 90 20 --- Etyl-6'-(dietylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2'-carboxylat (CAS RN 154306-60-2) 6,5%
2932 20 90 40 --- (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9) 6,5%
2932 99 00 60 Udgår
2933 19 90 80 ---- 3-(4,5-Dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonsyre (CAS RN 119-17-5) 6,5%
2933 39 99 12 ---- 2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9) 6,5%
2933 39 99 18 ---- 6-Klor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0) 6,5%
2933 59 95 77 ---- 3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinhydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6) 6,5%
2933 69 80 35 Udgår
2933 99 80 18 ---- 4,4'-[(9-Butyl-9H-carbazol-3-yl)metylen]bis[N-metyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4) 6,5%
2933 99 80 22 ---- (2S)-2-Benzyl-N,N-dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4) 6,5%
2933 99 80 24 ---- 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3) 6,5%
2933 99 80 28 ---- N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalen-2-carboxamid (CAS RN 26848-40-8) 6,5%
2934 10 00 15 -- 4-Nitrofenyl-tiazol-5-ylmetylcarbonat (CAS RN 144163-97-3) 6,5%
2934 10 00 25 -- (S)-Etyl-2-(3-((2-isopropyltiazol-4-yl)metyl)-3-metylureido)-4-morfolinobutanoatoxalat (CAS RN 1247119-36-3) 6,5%
2934 10 00 35 -- (2-Isopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetanamindihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8) 6,5%
2934 30 90 00 Udgår og erstattes af:
2934 30 90 -- Andre varer:
10 --- 2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5) 6,5%
90 --- Andre varer 6,5%
2934 99 90 12 ---- Morfolino-fosforodiamidat-oligomerer (morfolino-oligonucleotider) til brug i genetisk forskning 6,5%
2934 99 90 14 ---- Etyl-N-{[1-metyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}metyl)-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl}-N-pyridin-2-yl-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2) 6,5%
2934 99 90 18 ---- 3,3-Bis(2-Metyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0) 6,5%
2934 99 90 22 ---- 7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-metyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)-furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1) 6,5%
2934 99 90 78 Udgår
2942 00 00 00 Udgår og erstattes af:
2942 00 00 - Alle varer:
10 -- N,N-Dimetyloctylamin - bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8) 6,5%
90 -- Andre varer 6,5%
3102 50 90 00 Udgår og erstattes af:
3102 50 90 -- Andre varer:
3102 50 90 10 --- Naturligt natriumnitrat (CAS RN 7631-99-4) 6,5%
3102 50 90 90 --- Andre varer 6,5%
3204 11 00 70 --- Farvestof C.I. Disperse Red 343 6,5%
3204 13 00 20 --- (2,2'-(3,3'-Dioxidobifenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(dietylamino)propylamino)-6-(3-(dietylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftlato))dikobber(II)acetatlactat (CAS RN 159604-94-1) 6,5%
3204 17 00 75 Udgår
3204 17 00 80 --- Farvestof C.I. Pigment Red 207 6,5%
3204 17 00 85 --- Farvestof C.I. Pigment Blue 61 6,5%
3204 17 00 88 --- Farvestof C.I. Pigment Violet 3 6,5%
3204 19 00 84 --- Farvestof C.I. Solvent Blue 67 6,5%
3204 19 00 85 --- Farvestof C.I. Solvent Red HPR 6,5%
3208 90 19 25 ---- Tetrafluoretylen-copolymer opløst i butylacetat med et indhold af opløsningsmiddel på 50 vægtprocent (± 2 %) 6,5%
3208 90 91 20 ---- Tetrafluoretylen-copolymer opløst i butylacetat med et indhold af opløsningsmiddel på 50 vægtprocent (± 2 %) 6,5%
3802 90 00 00 Udgår og erstattes af:
3802 90 00 - Andre varer:
-- Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel:
11 --- Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel, syrevasket, til brug som filtreringshjælpemiddel i fremstillingen af farmaceutiske og/eller biokemiske produkter 5,7%
19 --- Andre varer 5,7%
90 -- Andre varer 5,7%
3808 91 90 60 ---- Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), tilberedning af to spinosynkomponenter (3'-etoxy-5,6-dihydro-spinosyn J) and (3'-etoxyspinosyn L) 6%
3808 83 27 20 Udgår
3811 21 00 30 ---Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier, bestående af calciumsalte fra reaktionsprodukter af polyisobutylensubstitueret fenol med salicylsyre og formaldehyd, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,3%
40 ---Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier, baseret på en blanding af calciumsalte af dodecylfenolsulfid (CAS RN 68784-26-9), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,3%
50 ---Additiver til smøreolier,
- baseret på calcium-C 16-24-alkylbenzensulfonater (CAS RN 70024-69-0
- med indhold af mineralolie
 til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding
5,3%
60 ---Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier
- baseret på calciumpolypropylenylsubstitueret benzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med en vægtprocent på 25 eller derover, men ikke over 35
- med et TBN (total base number) på 280 eller derover, men ikke over 320 
 til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding
5,3%
70 ---Additiver til smøreolier
- med indhold af polyisobutylensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 84605-20-9
- med indhold af mineralolier
- med et klorindhold på 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,25
- med et TBN (total base number) på mere end 20 
til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding
5,3%
 
3811 29 00 00 Udgår og erstattes af:
3811 29 00 -- I andre tilfælde:
10 --- Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af difenylamin med forgrenet nonen (CAS RN 36878-20-3 og CAS RN 27177-41-9), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,8%
20 --- Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af bis(2-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyre med propylenoxid, fosforoxid og aminer med C12-14-alkylkæder, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,8%
30 --- Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af butyl-cyclohex-3-encarboxylat, svovl og  trifenylfosfit (CAS RN 93925-37-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,8%
40 --- Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af 2-metyl-prop-1-en med svovlmonoklorid og natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med et klorindhold på 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,8%
50 --- Additiver til smøreolier, bestående af en blanding af N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamider med alkylkædelængder på mellem 12 og 18 C-atomer (CAS RN 866259-61-2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding 5,8%
90 --- Andre varer 5,8%
3811 90 00 30 -- Opløsning af et (dimetylamino)metyl-derivat af polyisobutylenfenol, med et indhold af råolienafta på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 19,9 % 5,8%
40 -- Opløsning af kvaternære ammoniumsalte baseret på polyisobutenylsuccinimid, med et indhold af 2-etylhexanol på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 29,9 % 5,8%
3815 19 90 41 Udgår
3815 90 90 18 --- Oxidationskatalysator med en aktiv ingrediens bestående af di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)etan-di-u-oxo-u-(etanoato-kO, kO')-, di[klorid(1-)], til accelerering af kemisk oxydation eller blegning (CAS RN 1217890-37-3) 6,5%
3824 90 97 35 ----- Blanding af
- 3,3-bis(2-metyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0) og
- etyl-6'-(dietylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-2'-carboxylat (CAS RN 154306-60-2)
6,5%
41 ----- Tilberedning, bestående af
- dipropylenglycol
- tripropylenglycol
- tetrapropylenglycol og
- pentapropylenglycol
6,5%
43 ----- Nikkelhydroxid, doteret med 12 vægtprocent zinkhydroxid og cobaltydroxidoxid eller derover, men ikke over 18 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af positive elektroder til akkumulatorer 6,5%
47 Udgår
3901 10 10 10-90 Udgår og erstattes af:
3901 10 10 00 -- Lineært polyethylen 6,5%
3901 20 90 30 Udgår
3902 30 00 96 --- Copolymere af propylen og ethylen med en smelteviskositet på højst 1 700 mPa ved 190 °C. efter ASTM D 3236 6,5%
3904 69 80 85 ----- Copolymer af etylen med chlortrifluoretylen, også modificeret med hexafluorisobutilen, i pulverform, også med fyldstoffer 6,5%
3906 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
3906 10 00 00 - Poly(metylmetakrylat) 6,5%
3907 30 00 60 -- Polyglycerol-polyglycidyl-eterharpiks (CAS RN 105521-63-9) 6,5%
3907 60 80 50 ---Fleksibel emballage (til iltfølsomme polymerer) fremstillet af laminat med
- ikke mere end 75 µm polyetylen
- ikke mere end 50 µm polyamid
- ikke mere end 15 µm polyetylentereftalat og
- ikke mere end 9 µm aluminium¿
med en trækstyrke på mere end 70 N/15 mm eller derover og en ilttransmissionshastighed på mindre end 0,1 cm3/m2/døgn ved 0,1 MPa
6,5%
3907 99 90 25 ---- Copolymer, med et indhold af tereftalsyre og/eller isomerer deraf og cyclohexandimetanol med en vægtprocent på 72 eller derover 6,5%
3908 90 00 60 --Copolymer bestående af
- hexandisyre
- 12-aminododecansyre
- hexahydro-2H-azepin-2-on og
- 1,6-hexandiamin
6,5%
3909 40 00 30 --Blanding af
- Alkylfenol-formaldehydharpiks, også bromeret, og
- zinkoxid
6,5%
3911 90 99 43 ----- Copolymer af a-methylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 ºC 6,5%
53 ----- Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden og 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4) 6,5%
57 ----- Hydrogeneret polymer af 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0) 6,5%
3919 10 80 43 ----Ethylenvinylacetatfolie:
- af tykkelse 100 µm eller derover
- på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie
6,5%
85 ----Folie af poly(vinylklorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin:
- af tykkelse 65 µm eller derover
- på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie
6,5%
3919 90 00 55 Udgår
3920 10 40 90 Udgår og erstattes af:
3920 10 40 30 -----Coextruderet folie med syv eller ni lag, overvejende af copolymerer af etylen eller funktionaliserede polymerer af etylen, bestående af
- en barriere i tre lag med et kernelag hovedsageligt bestående af etylenvinylalkohol, dækket på hver side af et lag hovedsageligt bestående af cyclisk olefin-polymerer
- dækket af to eller flere lag polymermateriale på hver side
med en samlet tykkelse på ikke over 110 µm
6,5%
99 -----I andre tilfælde 6,5%
3920 20 29 55 -----Coextruderet folie med syv eller ni lag, overvejende af copolymerer af propylen, bestående af:
- en barriere i tre lag med et kernelag hovedsageligt bestående af etylenvinylalkohol, dækket på hver side af et lag hovedsageligt bestående af cyclisk olefin-polymerer
- dækket af to eller flere lag polymermateriale på hver side
med en samlet tykkelse på ikke over 110 µm
6,5%
3920 20 80 93 ----Coextruderet folie med syv eller ni lag, overvejende af copolymerer af propylen, bestående af:
- en barriere i tre lag med et kernelag hovedsageligt bestående af etylenvinylalkohol, dækket på hver side af et lag hovedsageligt bestående af cyclisk olefin-polymerer
- dækket af to eller flere lag polymermateriale på hver side
med en samlet tykkelse på ikke over 110 µm
6,5%
3920 51 00 10 Udgår
3920 51 00 40 Tekst ændret til:
---Plader af polymetylmetacrylat, der overholder standard EN 4366 (MIL-PRF-25690)
3920 51 00 50 ---Plader af polymetylmetacrylat, der overholder følgende standarder:
-EN 4364 (MIL-P-5425E) og DTD5592A, eller
-EN 4365 (MIL-P-8184) og DTD5592A
3920 62 19 41-43 Udgår og erstattes af:
3920 62 19 42 -----Folier af poly(etylentereftalat), af tykkelse på 18 µm eller derover, men ikke over 25 µm, med:
-en krympning på 3,4 ± (0,1) % i maskinretningen (efter ASTM D 1204 ved 190°C i 20 min) og
-en krympning på 0,3 ± (0,2) % i tværretningen (efter ASTM D 1204 ved 190°C i 20 min)
6,5%
 
3920 62 19  80-82 Udgår og erstattes af:
3920 62 19 81 -----Folie af poly(ethylenterephtalat) af en tykkelse på ikke over 20 µm, belagt på begge sider med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvori der er dispergeret silica, af en tykkelse på ikke over 2 µm 6,5%
3920 62 19 92-94 Udgår
5603 12 90 70 Tekst ændret til:
----Fiberdug af polypropylen:
-med et smelteblæst lag, lamineret på den ene side med spunbondede filamenter af polypropylen
-med en vægt på ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker
-ikke imprægneret
5603 13 90 70 Tekst ændret til:
----Fiberdug af polypropylen:
-med et smelteblæst lag, lamineret på den ene side med spunbondede filamenter af polypropylen
-med en vægt på ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller
-ikke imprægneret
5603 92 90 40 Tekst ændret til:
----Fiberdug af polypropylen:
-med et smelteblæst lag, lamineret på den ene side med spunbondede filamenter af polypropylen
-med en vægt på ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller
-ikke imprægneret
5603 92 90 70 Tekst ændret til:
----Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæste fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede filamenter af polypropylen
5603 92 90 80 Tekst ændret til:
----Fiberdug af polyolefin bestående af et elastomerlag, der er lamineret på begge sider med polyolefinfilamenter:
-med en vægt på 25 g/m2 eller derover men ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker
-ikke imprægneret
-med strækningsegenskaber i maskinretningen eller tværretningen
til brug ved fremstilling af spædbarns- og barneplejeprodukter
5603 93 90 10

Tekst ændret til:
----Fiberdug af polypropylen:
-med et smelteblæst lag, lamineret på den ene side med spunbondede filamenter af polypropylen
-med en vægt på ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker
-ikke imprægneret

5603 93 90 50 Tekst ændret til:
---- Fiberdug af polyolefin bestående af et elastomerlag, der er lamineret på begge sider med polyolefinfilamenter:
-med en vægt på 25 g/m2 eller derover men ikke over 150 g/m2
-i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker
-ikke imprægneret
-med strækningsegenskaber i maskinretningen eller tværretningen
til brug ved fremstilling af spædbarns- og barneplejeprodukter
5604 94 90 40 Tekst ændret til:
----Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæste fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede filamenter af polypropylen
6909 19 00 15 ---Keramisk ring med et rektangulært tværsnit, med en udvendig diameter på 19 mm eller derover (+ 0,00 mm/- 0,10 mm), men ikke over 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), en indvendig diameter på 10 mm eller derover (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), men ikke over 19 mm (+ 0,00 mm/-0,30 mm), en tykkelse fra 2 mm (± 0,10 mm) til 3,70 mm (± 0,20 mm) og en varmeresistens på 240 °C eller derover, med indhold af:
- aluminiumoxid på 90 (± 1,5) vægtprocent
- titanoxid på 7 (± 1) vægtprocent
5%
7005 10 25 10-90 Udgår og erstattes af:
7005 10 25 00 ---Ikke over 3,5 mm 2%
7006 00 90 90 Udgår 
 
7007 19 20 20 Udgår
7019 12 00 05 ----Rovings af en finhed på 1 980 til 2 033 tex, bestående af glasfilamenter på 9 µm (± 0,5 µm) 7%
7019 12 00 25 ----Rovings af en finhed på 1 980 til 2 033 tex, bestående af glasfilamenter på 9 µm (± 0,5 µm) 7%
7019 19 10 15 ----Garn af S-glas af en finhed på 33 tex eller et multiplum af 33 tex (± 13%) fremstillet af endeløse spindeglasfibre med en diameter på 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) 7%
8102 10 00 00 Udgår og erstattes af:
8102 10 00 -Pulver:
10 -- Molybdæn i pulverform
- af renhed på mindst 99 % vægtprocent, og
- med en partikelstørrelse på ikke under 1,0 mikrometer, men ikke over 5,0 mikrometer
4%
90 --Andre varer 4%
8102 96 00 90 Udgår og erstattes af:
8102 96 00 30 ---Tråd af molybdæn med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,0 mm 6,1%
99 ---Andre varer 6,1%
8108 90 50 85 ---Plader, bånd og folie af ulegeret titan 7%
8111 00 11 10-90 Udgår og erstattes af:
8111 00 11 00 --Ubearbejdet mangan; pulver 0
8207 30 10 00 Udgår og erstattes af:
8207 30 10 --Til bearbejdning af metal:
10 ---Sæt af transfer- eller tandempresseværktøjer til koldformgivning, trykning, trækning, skæring, stansning, bukning, kalibrering, kantning og "throating" af metalplader, til anvendelse i fremstillingen af steldele til motorkøretøjer 2,7%
90 ---Andre varer 2,7%
8407 31 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8407 31 00 00 -- Med slagvolumen 50 cm3 og derunder 2,7%
8407 33 00 10 Tekst ændret til:
---Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm³ og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af
-selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 og manuelle plæneklippere henhørende under position 8433 11 90
-traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller
-4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm³ henhørende under pos. 8433 20 10
-sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20
8407 90 80 10 Tekst ændret til:
-----Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm³ og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af
-selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 og manuelle plæneklippere henhørende under position 8433 11 90
-traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller
-4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm³ henhørende under pos. 8433 20 10
-sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20
8407 90 90 10 Tekst ændret til:
-----Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm³ og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af
-selvkørende plæneklippere med førersæde henhørende under pos. 8433 11 51 og manuelle plæneklippere henhørende under position 8433 11 90
-traktorer henhørende under pos. 8701 90 11, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine, eller
-4-takts slåmaskiner med slagvolumen på mindst 300 cm³ henhørende under pos. 8433 20 10
-sneplove og sneblæsere henhørende under pos. 8430 20
8408 93 43 30 -----Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med
- et slagvolumen på ikke over 3 850 cm3, og
- en mærkeeffekt på ikke under 15 kW, men ikke over 55 kW
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427
4,2%
8408 90 45 20 -----Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med
- et slagvolumen på ikke over 3 850 cm3, og
- en mærkeeffekt på ikke under 15 kW, men ikke over 55 kW
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427
4,2%
8408 90 47 90 Udgår og erstattes af:
8408 90 47 -----I andre tilfælde:
30 ------Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med
- et slagvolumen på ikke over 3 850 cm3, og
- en mærkeeffekt på ikke under 15 kW, men ikke over 55 kW
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427
4,2%
99 ------I andre tilfælde 4,2%
8411 99 00 90 Udgår og erstattes af:
8411 99 00 ---I andre tilfælde:
30 ----Hjulformet gasturbinekomponent med blade af den art, der anvendes til turboladere:
- af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G- NiCr13Al16MoNb,  DIN NiCo10W10Cr9AlTi eller AMS AISI:686
- med en varmeresistens på ikke over 1 100 °C
- med en diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 80 mm
- med en højde på 30 mm eller derover, men ikke over 50 mm
4,1%
99 ----I andre tilfælde 4,1%
8412 21 80 50-89 Udgår og erstattes af:
8412 21 80 90 ----Andre varer 2,7%
8419 89 98 30-90 Udgår og erstattes af:
8419 89 98 00 ---Andre varer 2,4%
8462 21 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8462 21 80 00 ---I andre tilfælde 2,7%
8477 59 80 10-90 Udgår og erstattes af:
8477 59 80 00 --- Andre maskiner og apparater til støbning og formning 1,7%
8481 80 69 90 Udgår og erstattes af:
8481 80 69 ------Andre varer:
60 ------- 4-vejs reverseringsventil til kølemidler, der består af:
- en pilotmagnetventil
- et ventilhus af messing med glider, med tilslutninger i kobber og
med et arbejdstryk på op til 4,5 MPa
2,2%
99 -------Andre varer 2,2%
8483 30 38 90 Udgår og erstattes af:
8483 30 38 ----I andre tilfælde:
30 -----Cylindrisk lejehus:
- af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561
- med oliekamre
- uden lejer
- med en diameter på 60 mm eller derover, men ikke over 180 mm
- med en højde på 60 mm eller derover, men ikke over 120 mm
- også med vandkamre og forbindelsesdele
3,4%
99 -----I andre tilfælde 3,4%
8501 31 00 70 ---Jævnstrømsmotor, børsteløs, med:
- en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 100 mm
- en forsyningsspænding på 12 V
- en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 550 W
- et drejningsmoment ved 20 °C på 2,90 Nm eller derover, men ikke over 5,30Nm
- en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm eller derover, men ikke over 1 200 rpm
- en sensor for rotorens vinkelposition af resolvertypen eller hall-effekttypen
af den art, der anvendes i servostyringssystemer til biler
2,7%
8501 33 00 30 Tekst ændret til:
---Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW, med:
-en vekselstrøms- eller jævnstrømsmotor, også med transmission,
-effektelektronik
8501 40 80 50 Tekst ændret til:
---Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW, med:
-en vekselstrøms- eller jævnstrømsmotor, også med transmission,
-effektelektronik
8501 53 50 10 Tekst ændret til:
---Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW, med:
-en vekselstrøms- eller jævnstrømsmotor, også med transmission,
-effektelektronik
8501 62 00 90 Udgår og erstattes af:
8501 62 00 ---I andre tilfælde:
30 ---Brændselscellesystem
-som minimum bestående af fosforsyrebrændselsceller
-i et kabinet med integreret vandstyring og gasbehandling
-til anvendelse som permanent, stationær energiforsyning
2,7%
99 ----I andre tilfælde 2,7%
8504 31 80 40 ----Elektriske transformatorer:
- med effekt 1 kVA og derunder
- uden stik og kabler
til indvendig montering ved fremstillingen af dekodere og fjernsyn
3,7%
8504 40 82 50 -----Transformator i et kabinet med:
- en nominel effekt på ikke over 30 W
- en indgangsspænding på 90 V eller derover, men ikke over 305 V
- en  indgangsfrekvens på 47 Hz eller derover, men ikke over 63 Hz
- en konstant udgangsstrøm på 350 mA eller derover, men ikke over 1 050 mA
- en tilført strøm på ikke over 10 A
- et driftstemperaturområde fra -20 °C og derover, men ikke over +65 °C
 anvendelig til styring af lysdioder
3,7%
8504 50 95 50 ---Solenoide med:
- et effektforbrug på ikke over 6 W
- en isolationsmodstand på mere end 100 megaohm og
- en åbning på 11,4 mm eller derover, men ikke over 11,8 mm
3,7%
8505 11 00 33 Tekst ændret til:
----Permanente magneterbestående af en legering af neodym, jern og bor, enten i form af et afrundet rektangel med mål 15mm×10mm×2mm og derunder, eller i form af en skive med diameter 90mm og derunder, også med hul i midten
8505 11 00 50 ----Specialformede stænger, der indeholder neodymium, jern og bor, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering med
- en længde på 15 mm eller derover, men ikke over 52 mm
- en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 42 mm
af den slags, der anvendes til fremstilling af elektriske servomotorer til industriel automatisering
2,2%
8505 11 00 60 ----Ringe, rør, bøsninger eller muffer fremstillet af en legering af neodym, jern og bor, med:
- en diameter på ikke over 45 mm
- en højde på ikke over 45 mm
af den art, der anvendes til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering
2,2%
8507 60 00 40 --Genopladelige litium-ion akkumulatorer med:
- en længde på 1 203 mm eller derover, men ikke over 1 297 mm
- en bredde på 282 mm eller derover, men ikke over 772 mm
- en højde på 792 mm eller derover, men ikke over 839 mm
- en vægt på 260 kg eller derover, men ikke over 293 kg
- en effekt på 22 kWh eller 26 kWh, og
- bestående af 24 eller 48 moduler
2,7%
50 --Moduler til samling af genopladelige litium-ion akkumulatorer med:
- en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 408 mm
- en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm
- en højde på 138 mm eller derover, men ikke over 228 mm
- en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og
- en effekt på 485 kWh eller derover, men ikke over 2 158 kWh
2,7%
55 --Litium-ion-akkumulatorer i cylindrisk form med:
- en bund, som ligner en ellipse, der er trykket på midten
- en længde på 49 mm eller derover (ekskl. kontaktpunkter)
- en bredde på 33,5 mm eller derover
- en tykkelse på 9,9 mm eller derover
- en nominel kapacitet på 1,75 Ah eller derover
- en nominel spænding på 3,7 V
til fremstilling af genopladelige batterier
2,7%
57 --Litium-ion-akkumulatorer i parallelepipedumform med:
- nogle afrundede hjørner
- en længde på 76 mm eller derover (ekskl. kontaktpunkter)
- en bredde på 54,5 mm eller derover
- en tykkelse på 5,2 mm eller derover
- en nominel kapacitet på 3 100 mAh eller derover
- en nominel spænding på 3,7 V
til fremstilling af genopladelige batterier
2,7%
8518 29 95 90 Udgår og erstattes af:
8518 29 95 ----I andre tilfælde:
30 -----Højttalere:
- med en impedans på 4 ohm eller derover, men ikke over 16 ohm
- med en nominel effekt på 2 W eller derover, men ikke over 20 W
- med eller uden plastikbeslag, og
- med eller uden elektriske kabler forsynet med forbindelsesdele
 af den art, der anvendes til fremstilling af fjernsynsmodtagere og videomonitorer
3%
99 -----I andre tilfælde 3%
8528 59 10 10-90 Udgår og erstattes af:
8528 59 10 00 ---Til monokromt 14%
8528 59 40 20 Tekst ændret til:
-----Farve-videomonitor med flydende krystalskærm (LCD) med en indgangsspænding på 7 V DC eller derover, men ikke over 30 V, med en skærmdiagonal på ikke over 33,2 cm
-enten uden kabinet, bagplade eller monteringsramme
-eller med et kabinet specielt fremstillet til montering
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84 - 90 og 94
8529 90 65 80 Udgår
8529 92 92 46 Udgår
8529 92 92 47 Tekst ændret til:
-----Fladebilledsensorer ("progressive scan" Interline CCD-Sensor) til digitale videokameraer i form af et analogt eller digitalt, monolitisk integreret kredsløb med en pixelstørrelse på ikke over 12 µm × 12 µm, enten monokromt med et mikrolinse-array, hvor der er anbragt en mikrolinse på hver pixel, eller polykromt med et farvefilter, også med et mikrolinse-array, hvor der er anbragt en mikrolinse på hver pixel
8536 69 90 88 -----Hunstik til SD-kort, CompactFlash-hukommelseskort, smartcard og 64-pin pc-kort, af den art der anvendes til lodning på trykte kredsløbskort for at forbinde elektriske apparater og ¿kredsløb og afbryde eller beskytte elektriske kredsløb med en driftsspænding på ikke over 1 000 V 2,3%
8537 10 91 90 Udgår og erstattes af:
8537 10 91 ----Andre varer:
30 -----Kontrolmodul til databehandling og ¿evaluering i et køretøjs instrumentbræt, som anvender canbus-teknologi, med mindst:
-mikroprocessor-relæer
-en stepmotor
-elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse (EEPROM) og
-andre passive komponenter (såsom stikforbindelser, dioder, spændingsstabilisator, modstande, kondensatorer og transistorer)
med driftsspænding på 13,5 V
2,1%
99 -----Andre varer 2,1%
8540 91 00 95 Udgår
8544 20 00 00 Udgår og erstattes af:
8544 20 00 -Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere:
10 --PET/PVC-overtrukket fleksibel ledning med
-en spænding på højst 60 V,
-en strømstyrke på højst 1 A,
-en varmemodstandsevne på højst 105 ºC og
-særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm),
-en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og
-en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm
3,7%
90 --Andre varer 3,7%
8544 42 90 10 Tekst ændret til:
----Datatransmissionkabel med en transmissionshastighed på 600 Mbit/s og derover, med:
-en driftsspænding på 1,25 V (± 0,25 V)
-konnektorer fastgjort i en eller begge ender, idet mindst én af dem er forsynet med stikben med en pitch på 1 mm,
-ydre strålingsafskærmning,
som udelukkende anvendes til kommunikation mellem LCD-, PDP- eller OLED-panel og elektroniske kredsløb til videobehandling
20 ----PET/PVC-overtrukket fleksibel ledning med
-en spænding på højst 60 V,
-en strømstyrke på højst 1 A,
-en varmemodstandsevne på højst 105 ºC og
-særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm),
-en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og
-en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm
3,3%
8544 49 93 20 Tekst ændret til:
-----PET/PVC-overtrukket fleksibel ledning med
-en spænding på højst 60 V,
-en strømstyrke på højst 1 A,
-en varmemodstandsevne på højst 105 ºC og
-særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm),
-en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og
-en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm
8544 49 95 00 Udgår og erstattes af:
8544 49 95 -----Til spænding over 80 volt, men under 1 000 volt:
10 ------PET/PVC-overtrukket fleksibel ledning med
-en spænding på højst 60 V,
-en strømstyrke på højst 1 A,
-en varmemodstandsevne på højst 105 ºC og
-særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm),
-en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og
-en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm
3,7%
90 ------Andre varer 3,7%
8548 90 90 50 ----Filtre med en ferromagnetisk kerne, der anvendes til at dæmpe højfrekvensstøj i elektroniske kredsløb, til fremstilling af fjernsynsmodtagere og monitorer henhørende under pos. 8528 2,7%
9002 11 00 20 ---Objektiver
-som ikke måler mere end 80 mm x 55 mm x 50 mm
-med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller derover
-med en zoomfaktor på 18
af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder
6,7%
30 ---Objektiver
-som ikke måler mere end 180 mm x 100 mm x 100 mm med en maksimal brændvidde på mere end 200 mm
-med en opløsning på 130 linjer pr. mm eller derover
-med en zoomfaktor på 18
af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder
6,7%
40 ---Objektiver
-som ikke måler mere end 125 mm x 65 mm x 65 mm
-med en opløsning på 125 linjer pr. mm eller derover
-med en zoomfaktor på 16
af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder
6,7%
70 ---Objektiver
-som ikke måler over 180 mm×100 mm×100 mm med en maksimal brændvidde på over 200 mm
-med etendue på 7steradian mm² eller derover
-med en zoomfaktor på 16
af den slags, der anvendes til fremstilling af dokumentkameraer eller kameraer til livebilleder
6,7%
9032 10 89 20 Udgår
9613 10 00 11-90 Udgår og erstattes af:
9613 10 00 00 -Lommetændere, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning 2,7%
9613 20 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9613 20 00 00 -Lommetændere, med gas som brændstof, til genopfyldning 2,7%