Der kan ske overførsel  af en aldersforsikring, en aldersopsparing eller en supplerende engangssum til en anden aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for

  • samme pensionsopsparer eller
  • en ægtefælle efter udlodning til denne efter PBL § 30, stk. 2,

uden at overførslen betragtes som en udbetaling (i utide) eller indbetaling på en ordning. Se PBL § 41 A, stk. 1.

Det betyder, at når en aldersforsikring eller - opsparing overføres til en anden aldersforsikring eller - opsparing, skal der

  • ikke betales 20 pct. i afgift efter PBL § 28, stk. 2, af det beløb, der overføres, og
  • beløbet skal ikke medregnes under beløbsgrænsen på ►9.100 kr. (2023: 8.800 kr.)◄, henholdsvis ►58.900 kr. (2023: 56.900 kr.)◄ i PBL § 16, stk. 1.

Det gælder, hvad enten overførslen sker til en ordning i et andet pensionsinstitut eller i samme pensionsinstitut.

Det gælder endvidere, at har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Se PBL § 41 A, stk. 4.

En aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum kan derimod ikke overføres til fradragsberettigede pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1.

Ved hel eller delvis overførsel efter PBL § 41 A af en aldersforsikring mv. til en nyoprettet aldersforsikring mv. for samme person eller en ægtefælle efter udlodning efter PBL § 30, stk. 2, opretholdes alders­grænserne for udbetaling. Tilsvarende gælder, hvis der overføres til en bestående ordning med samme aldersgrænse for udbetaling. Se PBL § 42 A. ►PBL § 42 A er senest blevet ændret ved lov nr. 1564 af 12. december 2023. Ændringen har virkning fra 1. januar 2024. Se ændringslovens § 7, stk. 1. Se afsnit C.A.10.2.8.2.◄

Bemærk

Der kan ikke ske delvis overførsel af alderforsikring mv., der indeholder opsparing, som er foretaget før udgangen af 1982, til en anden aldersforsikring mv.  Se PBL § 41 A, stk. 1 og PAL § 10.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.8.1 om overførsel og flytning af en pensionsordning.