Der ses bort fra tilskrivning af bonus og renter på en pensionsordning, der er omfattet af PBL kapitel 1, når den skattepligtige indkomst opgøres. Se PBL § 45, stk. 1.

Se også om tilskrivning af bonus og renter i afsnit C.A.10.2.1.7 om bonus og renter for pensionsordninger med løbende udbetalinger.