Der er ikke bortseelsesret for beløb, som en arbejdsgiver til en udsendt medarbejder indbetaler til en aldersforsikring eller -opsparing eller supplerende engangssum for medarbejderens medfølgende ægtefælle/samlever, når medarbejderen  er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland i mindst en måned. Se PBL § 19, stk. 3.

Indbetalinger fra en udsendt medarbejders arbejdsgiver til en aldersforsikring eller -opsparing for den udsendte medarbejders ægtefælle eller samlever skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens eller samleverens skattepligtige indkomst (og ikke ved opgørelsen af den udsendte medarbejders skattepligtige indkomst). Se PBL § 56, stk. 1.