Afsnittet handler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at aldersopsparing er omfattet af reglerne i PBL kapitel 1 § 12 A, jf. PBL § 12.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til aftaler om aldersopsparing
 • Invalidesumsforsikring
 • Indsættelse af begunstigede

Krav til aftaler om aldersopsparing

PBL § 12 A, der er indsat ved lov nr. 922 af 18. september 2012 henviser til PBL § 12 med hensyn til kravene til aftaler om aldersopsparing. Betingelserne for oprettelse af aldersopsparing er derfor de samme som for oprettelse af den hidtil fradragsberettigede opsparing i pensionsøjemed. Se afsnit  C.A.10.2.5.1.3 om krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed.

For opsparing i pensionsøjemed og aldersopsparing skal opsparingen senest udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 12, stk. 1, nr. 3. Se også  lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter opsparerens pensionsudbetalingsalder.

Fra d. 1.1.2018 kan en aldersopsparing aftales udbetalt som

 1. en engangsydelse, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 2. delvise udbetalinger, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 3. rater, jf. PBL § 12 A, stk. 3, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 7.
  • Udbetalingen af raterne skal være påbegyndt senest første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen.
  • Raterne fastlægges efter PBL § 11 A, stk. 1-3.
  • Det er ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år.
  • Sidste rate skal udbetales senest i kalenderåret 30 år efter, at kontohaveren har opnået pensionsudbetalingsalderen.

Udbetales aldersopsparingen i lige store rater, kan restværdien af aldersopsparingen efter aftale med pensionsinstituttet, når som helst udbetales helt eller delvist. 
Ved delvis udbetaling fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb, jf. PBL § 12 A, stk. 2, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 7.

Invalidesumsforsikring

Det er muligt at oprette en invalidesumsforsikring i tilknytning til en aldersopsparing. Invalidesummen udbetales til pensionsopspareren i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen/arbejdsevnen med mindst 2/3.

Se PBL § 12, stk. 2, som ifølge PBL § 12 A også gælder for aldersopsparing. Se mere om invalidesumsforsikringer i afsnit C.A.10.2.5.1.4

Indsættelse af begunstigede

Pensionsopspareren har mulighed for at bestemme, hvem der skal have udbetalt aldersopsparingen, hvis han eller hun dør, inden aldersopsparingen er kommet til udbetaling, ved at indsætte en begunstiget i aftalen om aldersopsparingen.

Der gælder de samme regler som for opsparing i pensionsøjemed med hensyn til, hvem der kan indsættes som begunstigede, og med hensyn til, hvad der gælder, hvis der ikke er indsat en begunstiget. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 4, og afsnit C.A.10.2.5.1.3 om opsparing i pensionsøjemed, herunder om indsættelse af begunstigede.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.6.2 om kravene til anbringelse af midlerne i en aldersforsikring eller aldersopsparing.