Indhold

Dette afsnit handler om de krav, som en aldersforsikring eller alderspension skal opfylde, for at den er omfattet af henholdsvis PBL § 10 A, jf. PBL § 10, og PBL § 12 A, jf. PBL § 12.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en aldersforsikring eller aldersopsparing? (C.A.10.2.6.1.1)
  • Aldersforsikring (skattekoder 33 og 45) (C.A.10.2.6.1.2)
  • Aldersopsparing (skattekoder 33 og 45) (C.A.10.2.6.1.3)
  • Aldersforsikring eller aldersopsparing for ægtefæller til udsendte medarbejdere (C.A.10.2.6.1.4)