Indhold

Dette afsnit handler om, at virksomheder med EU-salg skal afstemme momsangivelsens rubrikker vedrørende EU-salg med EU-salgsangivelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

En dansk afgiftspligtig person, der til andre EU-lande leverer

skal sørge for,

  • at beløbet for vareleverancer ifølge momsangivelsens rubrik B-varer med EU-salgsangivelse, og
  • at beløbet for vareleverancer ifølge EU-salgsangivelsen,

stemmer overens for den relevante afgiftsperiode, og

skal sørge for,

  • at beløbet for ydelsesleverancer ifølge momsangivelsens rubrik B-ydelser, og
  • at beløbet for ydelsesleverancer ifølge EU-salgsangivelsen,

stemmer overens for den relevante afgiftsperiode.

Se momsbekendtgørelsens § 85, stk. 4-5.