Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.6.4.1)
  • Den afgiftspligtige (E.A.6.4.2)
  • Afgiftssats og beregning af afgiften (E.A.6.4.3)
  • Angivelse og afregning (E.A.6.4.4)
  • Hjemmel til at søge dækning for afgiften (E.A.6.4.5)
  • Hjemmel til at søge dækning for administrationsomkostningerne (E.A.6.4.6)