Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til regler og praksis for angivelse og betaling af punktafgift på de enkelte afgiftsområder.

Afgift af konsum-is samt afgifter efter chokoladeafgiftsloven

Afgift af

Se afsnit

konsum-is

E.A.2.2.6

chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.6

råstof- og dækningsafgift

E.A.2.4.5

Afgift af drikkevarer

Afgift af

Se afsnit

spiritus

E.A.3.1.6

vin mv.

E.A.3.2.6

øl mv.

E.A.3.3.6

Afgift af energi

Afgift af

Se afsnit

mineralolieprodukter

E.A.4.1.6

kul og affaldsvarme

E.A.4.2.6

elektricitet

E.A.4.3.7

naturgas og bygas

E.A.4.4.8.1

kuldioxid (CO2)

E.A.4.5.7.1

Forbrugsafgifter

Afgift af

Se afsnit

cigaretpapir, skrå og snus

E.A.5.1.6

glødelamper mv. og elektriske sikringer

E.A.5.2.6

kaffe og te

E.A.5.3.5

Afgift af forsikringer

Afgift af

Se afsnit

skadesforsikring 

E.A.6.1.6

lystfartøjsforsikring

E.A.6.2.5

ansvarsforsikring for motorkøretøjer

E.A.6.3.5

arbejdsskadeforsikring 

E.A.6.4.4

Miljøafgifter

Afgift af

Se afsnit

emballage mv.

E.A.7.1.18 og E.A.7.1.20

affald og råstoffer

E.A.7.3.6 og E.A.7.4.6

ledningsført vand

E.A.7.5.6

dæk

E.A.7.6.6

bekæmpelsesmidler

E.A.7.7.6

klorerede opløsningsmidler

E.A.7.8.6

batterier

E.A.7.9.6, E.A.7.10.5 og E.A.7.10.6 

svovl

E.A.7.11.7.1 og E.A.7.11.7.3

CFC og visse drivhusgasser

E.A.7.12.6

spildevand

E.A.7.13.7

kvælstof

E.A.7.14.5

kvælstofoxicer (NOx).

E.A.7.20.7

Afgift af motorkøretøjer mv.

Afgift af

Se afsnit

registreringsafgift af motorkøretøjer

E.A.8.1.10

vejbenyttelsesafgift 

E.A.8.2.1 og E.A.8.2.5

brændstofforbrugsafgift 

E.A.8.3.4

vægtafgift 

E.A.8.4.4

Afgift af spil

Afgift af

Se afsnit

spil

E.A.9.2, E.A.9.3, E.A.9.4, E.A.9.5, E.A.9.6, E.A.9.7, E.A.9.8, E.A.9.9, E.A.9.10, E.A.9.11, E.A.9.12 og E.A.9.13

Afgift af tobak

Afgift af

Se afsnit

cigaretter og røgtobak

E.A.10.1.7

cigarer, cerutter og cigarillos

E.A.10.2.6