Dato for udgivelse
02 Jan 2013 13:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0194508
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 585/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1269/2012 offentliggjort i EU-tidende L 357 af 28. december 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) Nr. 585/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 og ex 7304 59 93) med oprindelse i  bl.a. Rusland (RU) efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1269/2012.

Forordningen trådte i kraft den 29. december 2012.