Dato for udgivelse
27 Dec 2012 11:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0185527
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af bioethanol med oprindelse i USA og ophør med registrering af denne import, der blev indført ved forordning (EU) nr. 771/2012


Kommissionen har ved afgørelse (2012/825/EU) offentliggjort i EU-tidende L 352 af 21. december 2012 afgjort, at andisubsidieproceduren vedrørende importen af bioethanol, til tider  betegnet "brændstofethanol", dvs. ethylalkohol fremstillet af landbrugsprodukter (som anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), denautureret eller ikke-denautureret, ikke varer med vandindhold på mere end 0,3 % (m/m) målt i overensstemmelse med standard EN 15376, samt ethylalkohol fremstillet af landbrugsprodukter (som anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) indeholdt i blandinger med benzin med et indhold af ethylalkohol på over 10 % (v/v) med oprindelse i USA (toldtariffens pos. 2207 10 00 11,  2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2710 12 21 10, 2710 12 25 91, 2710 12 31 10,  2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10, 3814 00 10 10,  3814 00 90 70, 3820 00 00 10 og 3824 90 97 67) afsluttes.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med registreringen af importen, der er foretaget i henhold til artikel 1 i forordning 771/2012

For så vidt angår afslutningen af antisubsidieproceduren samt ophør af registreringen henvises til teksten i afgørelse (2012/825/EU).

Forrodningen er trådt i kraft den 22. december 2012.