Dato for udgivelse
21 Dec 2012 15:41
Til
Virksomheder med bevilling til godkendt eksportør af T1-varer
Sagsnummer
12-0208376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT vil fremover ikke kræve sikkerhedsstillelse ved udstedelse af bevilling til godkendt eksportør. Sikkerhedsstillelser for allerede udstedte bevillinger vil blive frigivet.


Den 1. januar 2009 blev der ved Kommissionsforordning 1192/2008 indført nye regler vedrørende forenklede fremgangsmåder. Dette indebar, at nye bevillinger vedrørende forenklede fremgangsmåder fremover skulle udstedes efter disse regler. Eksisterende bevillinger skulle revurderes og ligeledes genudstedes efter disse regler.

En af de nye regler i denne forordning var artikel 253, stk. 5: "Den forenklede angivelse og hjemstedsordningen kan kun anvendes, hvis der stilles sikkerhed for importafgifter og andre afgifter."

SKAT har på den baggrund forlangt sikkerhedsstillelse ved udstedelse af bevillinger til godkendt eksportør for T1-varer.

Kommissionen har efterfølgende tilkendegivet, at det efter kommissionens opfattelse ikke er nødvendigt at stille sikkerhed ved eksport af T1-varer i henhold til den forenklede angivelse og hjemstedsordningen.

SKAT vil derfor fremover ikke kræve sikkerhedsstillelse ved udstedelse af bevilling til godkendt eksportør. Sikkerhedsstillelse for allerede udstedte bevillinger vil blive frigivet. SKAT vil kontakte de respektive virksomheder om frigivelsen.