Dato for udgivelse
21 Dec 2012 13:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105135
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1241/2012 offentliggjort i EU-tidende L 352 af 21. december 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf (toldtariffens pos. 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 og 3823 70 00 91) med oprindelse i Indien (IN), Indonesien (ID) og Malaysia (MY).

Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de regionale skattecentre.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1241/2012.

Forordningen træder i kraft den 22. december 2012 og anvendes fra den 12. november 2011.