Dato for udgivelse
21 Dec 2012 11:58
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning.
Sagsnummer
12-0270167
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver + SKATs Kundecenter
Resumé

På given foranledning henledes opmærksomheden på reglerne vedrørende hvilke transportmidler, der kan anerkendes som forseglingssikre, når de benyttes ved transport af varer i henhold til EU's forsendelsesordning.


På given foranledning henledes opmærksomheden på reglerne vedrørende hvilke transportmidler, der kan anerkendes som forseglingssikre, når de benyttes ved transport af varer i henhold til EU-s forsendelseordning.

I henhold til artikel 357, stk. 1 i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksen skal varer, der skal henføres under proceduren for fællesskabsforsendelse, være forseglet for at kunne frigives.

Afgangsstedet kan dog fravige kravet om forsegling, hvis varebeskrivelsen, (fx. en varekode) er tilstrækkelig præcis til at sikre, at varerne let kan identificeres, jf. artikel 357, stk. 4.

Hvis forsendelsens identitet ikke kan sikres ved forsegling aller andre former for identifikation (varebeskrivelse), vil afgangstoldstedet nægte at lade varerne henføre under forsendelsesproceduren, jf. artikel 357, stk. 2

Afgangstoldstedet anser transportmidlet for at være egnet til forsegling, jf. artikel 357, stk. 3, når:

  • der nemt og effektivt kan anbringes segl på dem
  • de er konstrueret således, at der ikke kan udtages eller indlægges varer, uden at der efterlades synlige spor af indbrud, eller uden at forseglingen brydes
  • de ikke indeholder skjulte rum, hvor der kan gemmes varer
  • lastrummene er let tilgængelige for toldmyndigheders kontrol

Såkaldte "gardintrailere" opfylder ofte ikke ovennævnte betingelser.

Køretøjer, der er godkendt som egnede til forsegling under TIR-Konventionen, anses for at være egnede til forsegling i forbindelse med forsendelse.