Dato for udgivelse
21 Dec 2012 11:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0270145
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af toldtarifposition.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
21.12.2012
8102 96 00 30     Tråd af molybdæn med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,0 mm 6,1%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2013) som forventes udsendt ultimo januar 2013.