Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

Aftale

Luftfarts- og skibsfarts-indtægter

23.05.1973

07.07.1974

 -

-

BKI nr. 114 af 21.10.1974

07.07.1974

Virkning 01.01.1971

Jordan er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2021.

Se også

Se også om Jordans skattemyndighed her.