Dato for udgivelse
21 Dec 2012 11:34
Til
Imortører mv
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger over for importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse former for let ændret  tråd af molybdæn, med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1236/2012 offentliggjort i EU-tidende L 350 af 20. december 2012 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010 over for importen af visse former for tråd af molybdæn (toldtariffens pos. 8102 96 00 11 og 8102 96 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse former for let ændret tråd af molybdæn, med indhold af molybdæn på 97 vægtprocent eller derover, men under 99,95 vægtprocent, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1236/2012.

Forordningen træder i kraft den 21. december 2012.