Dato for udgivelse
21 Dec 2012 12:25
SKM-nummer
SKM2012.755.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-199186
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2008: 134.000.000 kr. nedsat til 62.000.000 kr.

Ejendomsværdi 2006: 149.000.000 kr. nedsat til 68.000.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 124.000.000 kr.
Grundværdi:      4.887.600 kr.
Fritaget efter KESL § 7:   4.887.600 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:  119.112.400 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi:     60.000.000 kr.
Grundværdi:   uændret
Fritaget efter KESL § 7:      uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:    55.112.400 kr.

Omvurdering pr. 1. oktober 2005 bortfalder og ejendommen årsreguleres pr. 1. oktober 2005.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat alt for højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdien i 2004 nedsættes med 52 %.