Dato for udgivelse
20 Dec 2012 10:01
Til
virksomheder registreret for elafgift.
Sagsnummer
12-0265857
Resumé

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme. Samtidig ændres satserne for godtgørelse af elafgift af til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder. De nye satser træder i kraft den 1. januar 2013.


Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme, det vil sige satsen for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el, herunder elvarmepumper, og satsen for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder.

Lovforslaget er en del af en Afgifts- og konkurrencepakke i Finanslovsaftalen for 2013.


Ny elvarmesats                                                   

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el:

Afgiftselementer

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1.

Energiafgift

øre/kWh

23,3

23,7

24,2

2.

Energieffektiviseringsbidrag

øre/kWh

0,6

0,6

0,6

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

4,0

4,0

4,0

4.

Tillægsafgift

øre/kWh

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

34,1

34,6

35,2

Efter 2016 reguleres satserne på grundlag af ændringer i nettoprisindekset.

Satserne for Energieffektiviseringsbidrag, El-distributionsbidrag og Tillægsafgift ændres ikke ved dette lovforslag.


Ny godtgørelsessats for elvarme i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder:

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Godtgørelse af elafgift

øre/kWh

41,3

42,0

42,9


Ikræfttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.


Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.