Dato for udgivelse
20 Dec 2012 07:06
Til
Virksomheder registreret for afgift af mættet fedt (fedtafgift) og afgift af chokolade-og sukkervarer
Sagsnummer
12-0265865
Resumé

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, som udmønter aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en Afgifts- og konkurrencepakke. Med det vedtagne lovforslag ophæves fedtafgiftsloven med virkning fra 1. januar 2013. Samtidig annulleres den tidligere planlagte udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften).


Fedtafgiften ophæves pr. 1. januar 2013

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82 og derved besluttet at ophæve fedtafgiftsloven med virkning fra og med den 1. januar 2013.

Nedenfor fremgår, hvilken betydning det har for de forskellige former for registrering mv.

Oplagshavere og grossister

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver (dvs. for enten fremstilling, mellemhandel, eksport eller non-food) eller registreret som grossist, skal ikke betale afgift af de fødevarer, som de udleverer (sælger) fra og med den 1. januar 2013.

Virksomheder, der er frivilligt registreret vedrørende eksport, for non-food produktion eller som grossist, og som har modtaget eller indført handelsvarer fra udlandet inden den 1. januar 2013, skal betale afgift af de pågældende handelsvarer, selvom varerne først udleveres efter den 1. januar 2013. Der gælder tilsvarende regler som for en varemodtager, dvs. afgiften skal angives ved varens modtagelse. Ved handelsvarer forstås varer, der ikke indgår i virksomhedens produktion til eksport eller non-food eller produktion som grossist.

Virksomheder, der er frivilligt registreret for eksport eller non-food produktion, men som kun har delvis eksport eller non-food produktion, skal endvidere senest den 15. januar 2013 foretage en årlig regulering for 2012. Der henvises til §§ 1-3 i bekendtgørelse 925 af 25. august 2011.

Varemodtager

Virksomheder, der er registreret som varemodtager, skal ikke betale afgift af fødevarer, som de modtager fra og med den 1. januar 2013.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret for fjernsalg, skal ikke betale afgift af fødevarer, som de sælger ved fjernsalg fra og med den 1. januar 2013.

Ikke erhvervsdrivende

Ikke erhvervsdrivende, f.eks. privatpersoner, skal ikke betale afgift af fødevarer, som de modtager eller indfører fra udlandet fra og med den 1. januar 2013.

Generelt

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, grossist, varemodtager eller for fjernsalg, skal som hidtil angive og indbetale afgiften for december måned 2012 senest den 15. januar 2013.

SKAT vil automatisk afmelde virksomhederne for registrering efter fedtafgiftsloven.

Som konsekvens af at fedtafgiftsloven ophæves, falder den vedtagne indeksering af fedtafgiften bort. Indekseringen blev vedtaget ved lov nr. 924 af 18. september 2013 og skulle være trådt i kraft den 1. januar 2013.

Ingen godtgørelse af afgift på beskattede fødevarer

Der er ikke mulighed for at få godtgørelse af afgift på beskattede fødevarer, som virksomhederne har på lager den 1. januar 2013.

Fra og med den 1. januar 2013 er det heller ikke muligt at få godtgørelse af afgiften på fødevarer, som leveres til udlandet eller anvendes til fremstilling af andet end menneskeføde.

Virksomheder, der inden den 1. januar 2013 har leveret fødevarer til udlandet eller har anvendt fødevarer til fremstilling af andet end menneskeføde, kan dog efter den 1. januar 2013 få godtgørelse af afgiften på pågældende fødevarer efter de hidtidige regler.

Udvidelsen af sukkerafgiften annulleres

Som en del af Afgifts- og konkurrencepakken falder den planlagte udvidelse af grundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften) bort. Udvidelsen skulle være trådt i kraft den 1. januar 2013.

Vedtagelsen af L 82 medfører i øvrigt ikke ændringer i den eksisterende chokoladeafgiftslov.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.