Dato for udgivelse
17 Dec 2012 10:01
Til
Alle operatører, som arbejder med Motorregistret
Sagsnummer
12-0228689
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du læse om indholdet af Release 2.2 og de nye funktioner i Motorregistret, som følge heraf.


Nye funktioner i Motorregistret - Release 2.2

Nu er Release 2.2 implementeret i Motorregistret. Releasen har følgende indhold:

  • Vis status på pladebestillinger
  • Historik på "Vis status på pladebestillinger"
  • Traktorrettelser og synsfri sammenkobling 
  • Regnemaskine: Dato for anmeldelse  
  • Udstillet regnemaskine 

Vis status på pladebestillinger 

Under menupunktet "Plader" er der nu oprettet et nyt punkt "Vis status på pladebestillinger". Menuen er tilgængelig for alle eksterne brugere, der kan bestille plader.

Siden har 3 søgekriterier:

  • Bestillingsdato - tusindinterval skal specificeres, hvis BestillingsID ikke er specificeret
  • BestillingsID - søgningen kan afgrænse et specifikt bestillingsID (PladeBestillingNummer)
  • Pladestatus - alle statusværdier, herunder "Bestilling kvitteret" og "Bestilling afvist"

Se indholdet af "Vis status på pladebestillinger".

Historik på "Vis status på pladebestillinger" 

Under "Vis status på pladesbestillinger" vises historik for pladebestillinger for et BestillingsID. Der skal åbnes et nyt skærmbillede ved at klikke på et BestillingsID. Der bliver vist fuld historik for den enkelte BestillingsID med samme data, som i det nye skærmbillede ovenfor.

Traktorrettelser og synsfri sammenkobling 

En traktor kan nu have tilladelsen 01 (synsfri sammenkobling). Reglen for nedsættelse af vægttallene for tilladelsen 01 (synsfri sammenkobling) skal altid gælde. 8 års reglen gælder kun, hvis køretøjet skal have tilladelsen.

Traktorer kan have et stelnummer på mellem 12 og 20 tegn i USKoeretoejOpret og KøretøjOpret ved oprettelse via CoC eller typeattest. Reglerne for Registreringssyn er fortsat gældende.

Ved oprettelse af stor personbil via CoC eller typeattest kan anvendelsen "Rutekørsel" eller "Buskørsel" sættes.

Regnemaskine: Dato for anmeldelse 

Det er anmeldelsestidspunktet (tidspunkt for beregning og betaling af registreringsafgiften), som afgør, hvilke satser registreringsafgiften skal beregnes ud fra. Motorregistret henter de satser, der er gældende den dato, der indtastes som anmeldelsesdato (SKAT kan tilbagedatere denne dato af hensyn til sagsbehandlingen). Det er fx. aktuelt, når et køretøj anmeldes til afgiftsberigtigelse ét år, men først afgiftsberigtiges eller reguleres året efter - her skal satserne på anmeldelsestidspunktet anvendes.

Udstillet regnemaskine 

Regnemaskinen i Motorregistret er nu offentligt tilgængelig. Det betyder, at brugeren kan beregne registreringsafgiften på samme måde, som bruges i "Fastsæt værdi". Den eneste forskel er, at der indtastes relevant data om køretøjet, i stedet for KID, stelnummer eller registreringsnummer.

Det er også muligt at beregne afgiften ved nedvejning eller ved omregistrering fra gul til hvid, og der tages højde for eventuel skematisk nedskrivning, mindstebeskatningspriser osv.