Indhold

Dette afsnit beskriver de tilfælde, hvor der skal ske regulering efter ML § 43, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.1 og D.A.4.3 om salg og udtagning af aktiver.