åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver forpligtelsen til at regulere for tidligere fratrukket købsmoms af investeringsgoder i tilfælde, hvor der havde været enten fuld eller delvis fradragsret i forbindelse med anskaffelsen af investeringsgodet. Der er modsat også mulighed for tilbagebetaling af moms til virksomhederne, når et investeringsgode anskaffet uden ret til fradrag senere anvendes til momspligtige formål. Endelig beskrives regler om reguleringsperiodens længde og reguleringens størrelse i det enkelte år. Se ML §§ 43 og 44.

Afsnittet indeholder: