Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle fradragsregler ved anskaffelse, drift og leasing af små vare-/lastbiler. Se ML § 41. Fradrag for moms af anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer er betinget af at køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Moms af driftsudgifter kan derimod fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan momsen af lejen fradrages med en tredjedel og momsen af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud.

Afsnittet indeholder: