åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Indkøb der vedrører både momspligtige formål og virksomheden uvedkommende formål (D.A.11.4.3.1)
  • Medarbejdertelefoner (D.A.11.4.3.2).