Den svenske del af momsen på passage af Øresundsbroen kan medregnes til den fradragsberettigede moms (købsmoms) efter de almindelige regler. Se ML § 37, stk. 6.

Denne regel er en undtagelse fra hovedreglen i ML § 37, stk. 1 om, at det kun er afgift efter den danske momslov, der kan fradrages. Reglen er indført af forenklingshensyn.

Bemærk

Der er fradragsret for moms på passage af Øresundsbroen, selv om passagen foregår i et personmotorkøretøj. Se ML § 42, stk. 7.