Indhold

Dette afsnit beskriver, at det er en betingelse for fradragsret, at indkøbet mv. anvendes til momspligtige aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.11.1.6 om, hvilke typer af moms, der kan fradrages. Dvs. begrebet indkøbet mv.
  • D.A.11.3 med eksempler på omkostninger, der er fradragsberettigede.