Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til andre afsnit om krav ved ændring eller ophør af registreringspligtig virksomhed.

Skemaet viser de relevante henvisninger:

EmneHenvisning

A-skat og AM-bidrag. Anmeldelse af ændring eller ophør af virksomhed

Afsnit A.B.2.2

Moms. Anmeldelse af ændring eller ophør af virksomhed

Afsnit D.A.14.6

Moms. Angivelse og betaling ved ophør af virksomhed, eller hvis et dødsbo udsteder præklusivt proklama

Afsnit A.B.4.2.1.4

Lønsumsafgift. Anmeldelse af ændring eller ophør af virksomhed

Afsnit D.B.2.1 og D.B.3.3

Lønsumsafgift. Angivelse og betaling ved ophør af virksomhed, eller hvis et dødsbo udsteder præklusivt proklama

Afsnit A.B.4.3.6

Punktafgifter. ►Skatteforvaltningens◄ adgang til at fratage en virksomhed registrering som varemodtager

Afsnit E.A.1.4.4 

Punktafgifter. Angivelse og betaling ved ophør af virksomhed, eller hvis et dødsbo udsteder præklusivt proklama

Afsnit A.B.4.4.1 og E.A.1.4.5