Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til andre afsnit om krav ved indkomstbeskatning af konkursboer og dødsboer.

Skemaet viser de relevante henvisninger:

EmneHenvisning

Selvangivelse af fysiske personers konkursindkomst

Afsnit C.C.9.4

Selvangivelse af juridiske personers konkursindkomst

Afsnit C.C.9.3

Selvangivelsespligt for dødsboet eller længstlevende ægtefælle

Afsnit C.E.1.3.1, C.E.1.3.2 og C.E.3.2.2.3

Efterbetaling, hvis den afdøde har betalt for lidt i skat, hæftelse for dødsboskat og forrentning af skattekrav

Afsnit C.E.1.4, C.E.7 og C.E.8