Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til andre afsnit om krav ved fusion og omstrukturering af selskaber mv.

Skemaet viser de relevante henvisninger:

EmneHenvisning

Skattepligtig fusion af selskaber. Dokumentationskrav

Afsnit C.D.5.1

Skattefri fusion af selskaber. Krav til dokumentation og anmeldelse

Afsnit C.D.5.2.5

Skattefri fusion af selskaber. Forlængelse af indkomstår, acontoskat, selvangivelse og hæftelse for skattekrav

Afsnit C.D.5.2.6

Skattefri fusion af korporative foreninger. Selvangivelse af overgangsbeskatning

Afsnit C.D.5.3.1.1

Skattefri fusion af korporative foreninger. Dokumentationskrav

Afsnit C.D.5.3.1.2

Skattefri spaltning efter ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse. Dokumentationskrav

Afsnit C.D.6.1.1 og C.D.6.1.11

Skattefri spaltning efter ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse. Forlængelse af indkomstår og acontoskat

Afsnit C.D.6.1.6.6

Skattefri spaltning efter ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse. Selvangivelse og hæftelse for skattekrav

Afsnit C.D.6.1.10

Skattefri tilførsel af aktiver efter ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse. Dokumentationskrav og acontoskat

Afsnit C.D.6.2.1, C.D.6.2.6.2 og C.D.6.2.7

Skattefri aktieombytning efter ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse. Dokumentationskrav, frister, anmeldelse af ændrede vilkår og bortfald af tilladelse

Afsnit C.D.6.3.1, C.D.6.3.5, C.D.6.3.6 og C.D.6.3.9

Skattefri spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning uden ►Skatteforvaltningens◄ tilladelse

Afsnit C.D.7.1, C.D.7.2.3, C.D.7.3.2 og C.D.7.4.2