Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til andre afsnit om krav ved omdannelse af selvstændigt drevet virksomhed.

Skemaet viser de relevante henvisninger:

EmneHenvisning

Tidsfrister og krav til regnskab mv. ved valg af beskatning i virksomhedsordningen

Afsnit A.B.3.2.1.5, C.C.5.2.3.1 og C.C.5.2.3.2

Tidsfrister og krav til regnskab mv. ved valg af beskatning i kapitalafkastordningen

Afsnit A.B.3.2.1.5, C.C.5.3.1.1 og C.C.5.3.1.2.1

Krav til regnskab mv., når konjunkturudligningsordningen anvendes

Afsnit C.C.5.3.2.2.4

Tidsfrister og krav til regnskab mv. ved valg af beskatning i kapitalafkastordningen for aktier og anparter

Afsnit A.B.3.2.1.5, C.C.5.3.1.1 og C.C.5.4.3

Krav til regnskab mv., når udligningsordningen for forfattere eller kunstnere anvendes

Afsnit C.C.5.5.3

Regnskabskrav for at anvende virksomhedsordningen uden ophørsbeskatning

Afsnit C.C.5.2.13.1

Tidsfrist for at meddele om overdragelse ved succession af virksomhed i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen

Afsnit C.C.5.2.13.8, C.C.5.3.2.3 og C.C.6.7.2

Dokumentationskrav ved skattepligtig afståelse af virksomhed til selskab med tilbagevirkende kraft

Afsnit C.C.7.1.2

Dokumentationskrav ved skattefri omdannelse af virksomhed til selskab

Afsnit C.C.7.2.2