Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til andre afsnit i Den juridiske vejledning om administrative krav ved omdannelse eller ophør af virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Krav ved omdannelse af selvstændigt drevet virksomhed mv. (A.B.6.1)
  • Krav ved fusion og omstrukturering af selskaber mv. (A.B.6.2)
  • Krav ved indkomstbeskatning af konkursboer og dødsboer (A.B.6.3)
  • Krav ved ændring eller ophør af registreringspligtig virksomhed (A.B.6.4)