Dato for udgivelse
13 Dec 2012 09:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-187341
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophør af registreringen af import af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej, der blev foreskrevet ved forordning (EU) nr. 548/2012.


Kommissionen har ved forordning (EU) nr. 1192/2012 offentliggjort i EU-tidende L 340 af 13. december 2012 meddelt ophør af registreringen af import af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning (toldtariffens pos. 9613 10 00 12), afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej, der blev foreskrevet ved forordning (EU) 548/2012

For så vidt angår ophør af registreringen henvises til teksten i Kommissionens forordning (EU) nr. 1192/2012.