Dato for udgivelse
12 Dec 2012 11:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-187341
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, og visse lommetændere med fyrsten, til genopfyldning med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan.


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 382/10) offentliggjort i EU-tidende C 382 af 12. december 2012 oplyst udløb af antidumpingforanstaltninger  på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, og visse lommetændere med fyrsten til genopfyldning ( toldtariffens pos. 9613 10 00 11, 9613 10 00 12, 9613 10 00 19, 9613 10 00 21 og 9613 10 00 29) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan.

For så vidt angår udløb af angidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse  (2012/C 382/10)