Den, der har foretaget en uretmæssig parkering eller standsning, hæfter for parkerings- og standsningsafgiften. Bliver afgiften ikke betalt inden en nærmere fastsat frist, hæfter køretøjets ejer eller bruger også for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet.

Det fremgår af Motorregistret, hvem der er ejer og/eller bruger af køretøjer.

Bestemmelsen om hæftelse for afgifterne fremgår af færdselslovens § 121, stk. 4.