For boligstøtte hæfter den/de, der efter ansøgning har modtaget boligstøtten. Der vil ofte være tale om flere hæftende, der hæfter solidarisk. Se boligstøtteloven § 41, stk. 2, og § 48b.

De, der har optaget eller overtaget låneforpligtelsen, hæfter for boliglånet.