åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om hæftelsen for A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Hæftelse for indeholdt A-skat og AM-bidrag (A.D.5.2.1)
  • Hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag (A.D.5.2.2)
  • Hæftelse for A-skat og AM-bidrag efter sømandsbeskatningsloven (A.D.5.2.3)