Dato for udgivelse
20 Dec 2012 14:01
Til
Virksomheder registreret for mineralolieafgift, spiritusafgift, ølafgift, vinafgift og tobaksafgift mv. (harmoniserede punktafgifter)
Sagsnummer
12-0265880
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 17. november 2012 vedtaget lovforslag nr. L 67 af 14. november 2012. Heri indgår forskellige ændringer af love vedrørende de harmoniserede punktafgifter, der træder i kraft den 1. januar 2013. Desuden medfører dette ændringer i koderne i EMCS.


Folketinget har den 17. december 2012 vedtaget lovforslag nr. L 67 af 14. november 2012. Heri indgår forskellige ændringer af love for punktafgifter, der træder i kraft den 1. januar 2013.

Bekendtgørelser, der følger op på den vedtagne lov, forventes at træde i kraft den 1. februar 2013. Udkast til bekendtgørelser er sendt i høring til organisationer og myndigheder og kan ses på Skatteminsteriets hjemmeside her.

EU-Kommissionen har desuden udstedt forordning 2012/209/EU, der gælder umiddelbart for visse mineralolieprodukter fra og med den 1. januar 2013.

Flere mineralolieprodukter skal transporteres under EMCS fra den 1. januar 2013

Transport af flere specielle mineralolieprodukter skal fra og med den 1. januar 2013 ske efter EU-landenes fælles elektroniske system EMCS, når transporten af produkterne sker enten fra andre EU-lande til Danmark eller fra Danmark til andre EU-lande.

Det drejer sig om en række tilsætningsstoffer og additiver til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion, harpiksdannelse og viskositetsforhøjelse efter følgende koder eller positionsnumre i EU's kombinerede nomenklatur:

  • 3811.11.10
  • 3811.11.90
  • 3811.19.00
  • 3811.90.00.

Fra og med den 1. januar 2013 skal disse produkter således ved transport til eller fra andre EU-lande ledsages af et elektronisk ledsagedokument e-AD.

Virksomheder, der allerede er autoriseret som oplagshaver eller er registreret som varemodtager efter mineralolieafgiftsloven, skal ikke foretage sig noget, da virksomhedens autorisation eller registrering fra og med den 1. januar 2013 vil blive udvidet med ovennævnte positionsnumre (KN-koder), der vil få kategorinøgle E930 i EMCS-systemet.

EMCS-systemet vil fra den 1. januar 2013 være opdateret med de nye KN-koder og produktkoden E930.

Godtgørelse af betalt dansk afgift af visse varer, der leveres videre til udlandet

På grund af fejl i tidligere lovgivning har der fra og med den 1. april 2010 ikke været adgang til at få godtgjort betalt dansk afgift af spiritus, øl og vin samt tobaksvarer i form af cerutter, cigarer og cigarillos, der leveres videre til lande og områder uden for EU.

Lande uden for EU er fx Norge, Rusland og USA. "Områder" uden for EU er fx Færøerne og Grønland og efter EU's punktafgiftsregler også det finske selvstyreområde Ålandsøerne. 

Ved det vedtagne lovforslag L 67 er reglerne blevet genindført fra og med den 1. januar 2013.

Godtgørelse for perioden fra og med den 1. april 2010 og til og med den 31. december 2012

Da det var en fejl, at de tidligere regler blev afskaffet fra og med den 1. april 2010, kan der senest den 1. april 2013 indgives ansøgning til SKAT om at få godtgjort betalt dansk punktafgift af varer, som for perioden fra og med den 1. april 2010 og til og med den 31. december 2012 er leveret videre fra Danmark til lande og områder uden for EU.

Ansøgning, som SKAT modtager efter den 1. april 2013, kan ikke forventes behandlet.

Krav til dokumentation for at få godtgjort betalt dansk punktafgift af varer til lande uden for EU

Ved ansøgning til SKAT om at få godtgjort betalt dansk punktafgift af spiritus, øl og vin samt tobaksvarer i form af cerutter, cigarer og cigarillos, der er leveret videre til lande eller områder uden for EU, skal det dokumenteres, at varerne er udført fra Danmark til det pågældende land eller område uden for EU.

Kravene til dokumentation gælder både for varer, der har været udført i perioden 1. april 2010 - 31. december 2012, og varer, der udføres fra og med den 1. januar måned 2013.

Dokumentationen skal være:

  • Som hovedregel: Print af den toldmæssige udpassageattest for varernes udførsel til lande eller områder uden for EU.
  • Faktura eller dokumentation for betaling af varerne, som SKAT kan kræve som yderligere - eller tillade som alternativ - dokumentation for, at varerne er udført fra Danmark til lande eller områder uden for EU.

Ved ansøgning om godtgørelse skal anvendes blanket 29.002 Afgiftsgodtgørelse.  

Når det gælder ansøgning om godtgørelse af betalt dansk punktafgift af spiritus, der leveres videre til udlandet fra og med den 1. januar 2013, skal de danske banderoler på spiritusflaskerne mv. fjernes eller tildækkes.