Dato for udgivelse
10 Dec 2012 10:08
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-0260728
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Forklarende bemærkninger til KN, pos. 1302


Kommissionen har vedtaget en tilføjelse til Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 1302 vedr. planteekstrakter.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 377 af 7. december 2012.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af de Forklarende Bemærkninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

  

Med venlig hilsen

Tariferingscentret