Dato for udgivelse
10 Dec 2012 11:41
Til
virksomheder, som handler med varer pålagt harmoniserede punktafgifter under afgiftssuspension
Sagsnummer
12-0260658
Resumé

SKAT har foretaget ændringer i EMCS, hvorved det bliver lettere at få et overblik over åbne forsendelser i systemet, og ved brug af opsplitning af olieprodukter, bliver der fremover også talt ned på vægten. Ændringerne har virkning fra den 3. december 2012.


SKAT har foretaget følgende ændringer i EMCS og SEED den 3. december 2012:

  • Midlertidigt registreret varemodtager af vin fra små vinproducenter
    Det er nu muligt at blive registreret som midlertidig registreret varemodtager, hvis du lejlighedsvist modtager vin fra små vinproducenter, som ikke er registreret med et punktafgiftsnummer i SEED, og du ikke er registreret for afgiften som varemodtager.

  • Vægten tælles ned i forbindelse med opsplitning af mineralolieprodukter
    Når der foretaget opsplitning af forsendelser af mineralolieprodukter, tælles der nu også ned på vægten på samme måde, som der tælles ned på mængden.

  • Bedre overblik over åbne forsendelser
    Der er kommet et nyt faneblad i EMCS, så det er muligt at få et bedre overblik over virksomhedens åbne forsendelser. Åbne forsendelser er forsendelser fra virksomheden som vareafsender eller til virksomheden som varemodtager, som endnu ikke er afsluttet. Du kan søge på begge typer, alt efter hvilken visning du vælger.

Brugervejledningen til EMCS vil blive opdateret snarest muligt med de nye funktionaliteter.
Se denne og mere om EMCS på SKATs hjemmeside: www.skat.dk/punktafgifter